The Michael Shall Butterfly

Michael G. LaFosse som har designat denna modell döper sina verk efter människor som har inspirerat honom och denna modell är döpt efter Michael Shall som är en av grundarna till Origami USA. För mig är denna fjäril mer en variant av The Baxter än en helt egen modell. När jag vek den här fjärilen blev jag besviken över att The Michael Shall inte skiljer sig mer från The Baxter, vilket är en modell jag tycker väldigt mycket om. 
 
Om du själv har lust att vika The Michael Shall finns den med i boken Origami Butterflies

Kommentera här: