Base fold: Fish base

När jag fotograferar och skriver instruktioner till diagram och olika tekniker vill jag vara tydlig och ibland kanske det upplevs som övertydligt. Anledningen till det är att jag vill att alla oavsett tidigare erfarenhet av origami ska kunna hänga med och förstå. Jag vill vara ett komplement till de instruktioner som redan finns. Och med det sagt ska vi idag lära oss att vika en basvikning som heter fish base. Detta är en basvikning som är grunden till många modeller av vattenlevande djur som exempelvis fisk, sjöhäst och val. 
 
Idag har jag använt ett papper av storleken 15x15 cm där undersidan är gul och ovansidan är orange. Det du behöver känna till sedan tidigare är valley fold och mountain fold, och dina kunskaper om de teknikerna kan du fräscha upp med hjälp av inlägget Folds: Valley fold & Mountain fold
 
 
1. Placera pappret med undersidan upp. Tänk på att ha spetsen mot magen. 
2. Vik den nedre spetsen parallellt med den övre spetsen genom en valley fold
 
 
3. Vik upp pappret igen.
4. Vik den högra spetsen parallellt med den vänstra spetsen genom en valley fold
 
 
5. Vik upp pappret igen. 
6. Vik den nedre vänstra kanten parallellt med den lodräta mittlinjen såsom bilden visar.
 
 
7. Vik den nedre högra kanten parallellt med den lodräta mittlinjen såsom bilden visar. 
8. Vik upp de vikningar du har gjort i steg 6-7. 
 
 
9. Vik den övre högra kanten parallellt med den lodräta mittlinjen såsom bilden visar. 
10. Vik den övre vänstra kanten parallellt med den lodräta mittlinjen såsom bilden visar. 
 
 
11. Vik upp vikningarna du har gjort i steg 9-10.
12. För den vänstra sidan av pappret ner mot den logräta mittlinjen. Den vänstra övre och undre kanten ska ligga parallellt med mittlinjen. För att detta ska vara möjligt kommer det att bildas en flik av den vänstra spetsen.  Genom att nypa tag i den vänstra spetsen genom en valley fold och föra ner pappret mot mittlinjen ska detta vara möjligt.
 
 
13. Vik sedan ner fliken som har bildats av den vänstra spetsen så att den ligger parallellt med mittlinjen.
14. Upprepa steg 12-13 för den högra sidan av pappret.
 
Grattis! Du har nu vikt en fish base och med hjälp av den basvikningen kan du vika en val som på bilden ovan.
Diagrammet är från appen WWF Together som du kan läsa mer om i inlägget WWF Together: Whale

Kommentera här: