WWF Together: Tiger

Det fjärde djuret jag har vikt från WWF Together är en tiger. Svårighetsgraden är intermediate, vilket kan översättas till medelsvår. Origami USA som är en organisation för att främja origami i USA definierar sex olika svårighetsgrader inom pappersvikning. Dessa är simple, low intermediate, intermediate, high intermediate, complex och supercomplex. Läs mer om hur de olika stegen definieras på Guidelines for Origami Difficulty
 
Nu var det ett tag sedan jag vek det här diagrammet, men det jag kommer ihåg var att min upplevda klurighet bestod i att jag vek med ett för litet papper. Jag använde ett papper med storleken 15x15 cm och det hade kanske varit mer optimalt att använda sig av ett större papper, exempelvis 20x20 cm. Någonting att tänka på när en viker mer komplexa modeller är att använda bra papper. Det vill säga ett tunnare papper än vanligt kopieringspapper. Använd helst origamipapper. Jag har tidigare skrivit om olika typer av origamipapper, villket jag hoppas kan vara till hjälp för någon. 
 
Länk till diagrammet som är designat av Joseph Wu:
WWF Together Tiger
 
 

Kommentera här: