Diagram: Lejon del 2

Diagram / Permalink / 0
Fortsättning på: Diagram: Lejon del 1
 
 
9. Vik pappret på hälften. 
10. Vik upp en del av pappret och gör ett ordentligt vek.
 
 
11. Vik tillbaka fliken du vek i steg 10 och vänd in fliken som på bilden.
12. Öppnade upp fliken. 
 
 
13. Vik ner en del av fliken som ska bilda lejonets huvud.
14. Längst ner på fliken vik en liten bit bakom pappret. 
 
 
15. Nu ska vi fixa till svansen så vik svansen mot huvudet.
16. Vik tillbaka svansen en bit. 
 
  
17. Vik svansen mot huvudet.
18. Och till slut en sista vikning som bilden visar.
 
Grattis! Nu har du vikt ett lejon. Om du vill kan du rita dit ögon och nos på lejonet.
Till top