Diagram: Trana del 2

Diagram / Permalink / 0
Fortsättning på: Diagram: Trana del 1
 
13. Ta tag i det översta lagret vid den nedre spetsen och veckla upp.
14. Följ vecket och vik pappret på hälften. Detta steg kan vara klurigt, men försök att ha tålamod.
 
15. Gör samma sak fast på vänster sida.
16. Vänd på hela modellen och gör samma sak på den här sidan. Nu har du gjort en Bird base. Grattis!
 
17. Vik övre lagret in mot mitten.
18. Gör samma sak med den högra fliken.
 
19. Vänd på pappret och upprepa steg 17-18.
20. Ta den högra övre fliken och vänd ner den till vänster.
 
21. Vänd på figuren och gör samma sak på den sidan.
22. Vik upp den nedre fliken såsom på bilden.
 
23. Vänd på figuren och göra samma sak på andra sidan.
24. Nu ska vi forma huvudet, så vik ner fliken en liten bit såsom på bilden.
 
25. Från sidan ska din trana se ut så här. Nu ska vi veckla ut vingarna.
För att kunna göra det kommer halsen och bakdelen behöva bli dubbelvikta inåt.
26. Här är vingen utvikt. Gör samma sak på andra sidan.
 
27. Vik sedan ner vingarna på bägge sidor.
28. Nu ska vi finjustera halsens och bakdelens position. Ta tag i kroppen (triangeln ovanför vingarna) och dra försiktigt fram halsen framåt. Gör samma sak med bakdelen, fast bakåt.
 
Nu har du förhoppningsvis en trana som ser ut så här!
Ge mig gärna feedback, var det lätt att följa mina instruktioner? Är det någon del som behöver förtydligas?
Till top