Diagram: Lilja del 2

Diagram / Permalink / 0
Fortsättning på: Diagram: Lilja del 1
 
13. Vik även den högra fliken parallellt med mitt linjen.
14. Veckla ut flikarna för att sedan ta tag i den nedre spetsen och vik upp.
 
15. Detta steg kräver en del tålamod. Ta flikens vänstra spets och vik inåt, så att pappret är parallellt med mittlinjen.
Som sagt så kräver detta steg lite trixande, men kämpa på.
16. Upprepa steg 15 på högra sidan.
 
17. Den trekantiga flik som bildas ska du vika nedåt.
18. Upprepa steg 15-17 på alla fyra sidor.
 
19. Vänd hela modellen 180 grader, så att den trekantiga fliken pekar uppåt.
20. Vik upp den vänstra fliken.
 
21. För att sedan vika fliken parallellt med mittlinjen.
22. Upprepa steg 20-21 på den högra fliken.
 
23. Repetera steg 20-22 på alla fyra sidor.
24. När du släpper taget och rätar ut modellen bör den se ut som ovan.
 
25. Nu ska vi forma bladen på liljan. Ta en penna och rulla upp på fliken som ska bli en av bladen.
26. Upprepa steg 25 på alla fyra sidor.
 
Nu är du klar med din lilja! Bra jobbat!
 
Ge mig gärna feedback. Var något steg svårt att göra? Vill du att jag ska förtydliga någon vikning?
Till top