Diagram: Häst del 2

Diagram / Permalink / 0
Fortsättning på: Diagram: Häst del 1
 
  
9. Ta vänstra spetsen och vik mot mittlinjen.
10. Gör samma sak med den högra spetsen.
 
  
11. Vik ner den övre fliken längs med dina två tidigare vikningar.
12. Nu ska du veckla upp de tre senaste vikningarna och klippa i det översta lagret. OBS! Bara i det översta lagret. Klipp längs med mittlinjen från nedre spetsen upp till det horisontella linjen. 
 
  
13. Vik upp den vänstra fliken.
14. Gör samma sak med den högra fliken. 
 
  
15. Nu ska du vika flikarna på hälften. Vik längs med den redan existerande linjen.  
16. Upprepa samma sak på höger sida. 
 
Fortsätt med: Diagram: Häst del 3
Till top